ฟังวิทยุออนไลน์

หนองบัวลำภูจัดประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็นจังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง”

ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู (15 พฤศจิกายน 2566) นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็นจังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” โดยมี นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับสนับสนุนและเชื่อมโยงกระบวนการสมัชชาสุขภาพ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาผล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ พ.ศ.2566 ในประเด็น “ระบบสุขภาพทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภูและพัฒนาข้อเสนอเชิงระบบที่เป็นประเด็นสำคัญในจังหวัดและเป็นประเด็นร่วมในระดับประเทศ เพื่อนำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar