ฟังวิทยุออนไลน์

หนองบัวลำภู เตรียมพร้อมรับ ครม.สัญจร 

นายสุวิทย์  จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1 ที่ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดสถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีประเด็นตรวจราชการ 4 เรื่อง คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

นอกจากนี้ทางจังหวัดได้เตรียมผ้าทออัตลักษณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผ้าทอมือขิดสลับหมี่ สีชมพูอ่อน ทอโดยกลุ่มทอผ้าจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อนำมาตัดเสื้อให้กับคณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ในวันประชุม ครม.สัญจร ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นที่ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาผ้าทอของจังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากผ้าทอมือขิดสลับหมี่ ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูแล้ว แหล่งเรียนรู้ “โฮงคำสุวรรณเชษฐา” อ.สุวรรณคูหา ซึ่งมีช่างฝีมือเป็นช่างทองหลวง ทำงานประเภทศิลปะเกี่ยวกับผ้าและการอนุรักษ์ลายศิลปะต่างๆ ของศิลปะล้านช้าง จะทำผ้าพันคอจ้ำทองเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูนำมามอบให้กับทางคณะรัฐมนตรีที่จะมาประชุมด้วย เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า หนองบัวลำภู เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar