ฟังวิทยุออนไลน์

“หม่อมหลวงสราลี กิติยากร” ถวายผ้าพระกฐินประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ จังหวัดหนองบัวลำภู

 วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดจันทรประสิทธิ์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยมีพระครูประสิทธิ์ธรรมโอภาส เจ้าอาวาสวัดจันทรประสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โอกาสนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดยยอดเงินพระกฐินประทานในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 386,004.- บาท 

วัดจันทรประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเสี่ยน ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 วัดนี้มีบ่อน้ำโบราณหรือบ่อน้ำ “สร้างเสี่ยน” หมายถึง บ่อน้ำที่มีความเกลี้ยงเกลาสวยงาม เป็นบ่อน้ำเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล เคยมาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ วัดจันทรประสิทธิ์ ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการประทานผ้าพระกฐินให้มาถวายเป็นประจำ เนื่องจากเป็นวัดบ้านเกิดของแม่นมของพระองค์ในขณะที่ทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงระลึกถึงพระคุณของแม่นม จึงประทานพระอุปการะโดยการประทานผ้าพระกฐินนำมาถวายเป็นประจำทุกปี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar