ฟังวิทยุออนไลน์

จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส ร่วมกับการจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 และมอบทุนอุปการะเด็ก ในวันที่ 31 มีนาคมพุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar