ฟังวิทยุออนไลน์

หนองบัวลำภู จัดประชุมเตรียมพร้อมรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เพื่อให้การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ประชุมมีการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดเตรียมข้อมูลที่จะรับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ด้านสถานที่ ยานพานะ การจราจร จุดจอดรถ การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด การอำนวยความสะดวก การต้อนรับ และการประชาสัมพันธ์ 

ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และคณะ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำพะเนียงบริเวณบ้านวังหมื่น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท หากโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูได้อย่างเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag