ฟังวิทยุออนไลน์

หนองบัวลำภู นำหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์  จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

ภายในงานมีส่วนราชการออกให้บริการประชาชน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ มอบทุนการศึกษาและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่เด็กและประชาชน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย ๆ ละ 1,000 บาท, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาแก่เด็กจากเงินกองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจรักษาพยาบาล การทำฟัน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของที่ระลึก เป็นจำนวนมาก มีประชาชนทุกเพศทุกวัยไปรอรับบริการกันอย่างคึกคัก

สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นกิจกรรม/โครงการที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัดลงได้ และเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่อันจะนำไปสู่การแก้ไขให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับความต้องการของประชาชนและทันท่วงที


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag