ฟังวิทยุออนไลน์

ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี  ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ  กรมประชาสัมพันธ์  สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ และแผนพัฒนาจังหวัด  ประสานให้คำปรึกษา  และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์  แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด  และปฏิบัติงานร่วมกันหารือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เปิดดำเนินการ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538  โดยปัจจุบันนี้ สำนักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด ถนนหนองบัวลำภู-เลย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000 โทร. 0-4231-2043 โทรสาร 0-4231-2043  โทร.มหาดไทย 47361

 

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar