คณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ พึงพอใจผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านวังหินซา จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดเลย ไหลมาเพิ่ม ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผวจ.หนองบัวลำภู  ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  3 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 77 ราย  จ.หนองบัวลำภู เตรียมพร้อม รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม และแผนการช่วยเหลือประชาชน เหตุน้ำท่วม จ.หนองบัวลำภู ผวจ.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้การช่วยเหลืออย่าวเร่งด่วน

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
image
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

- บริการออนไลน์ -

VIDEO Multimedia

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

image
image
image
image
image