ฟังวิทยุออนไลน์

หนองบัวลำภู สรุปผลการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปีการศึกษา 2567 หลังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและคณะลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมรับทราบปัญหา มุ่งเป้าสร้างความเข้มแข็งการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรโดดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน ย้ำให้สำนักงานสาขาในพื้นที่เข้าถึงเกษตรให้ครอบคลุม หนองบัวลำภู เตรียมพร้อมดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนองบัวลำภู ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ขับรถเร็ว และ เมาสุราขณะขับรถ จังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมายังพื้นที่ เพื่อเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์วาตภัย ประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอนากลาง

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล
ชื่อเรื่องตัวอย่างข้อมูล

- บริการออนไลน์ -

VIDEO Multimedia

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

วารสารหน่วยงาน
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government